Disclaimer

Informatie
De informatie op deze website is samengesteld door de Redactieraad van het Ivoren Kruis in samenwerking met het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten. Alle informatie is zoveel mogelijk gebaseerd op evidence based adviezen, wordt gemonitoord en wordt indien nodig aangepast. Jaarlijks worden zo'n 15 van de 40 getoonde voorlichtingsonderwerpen (folders) geactualiseerd. De informatie is bedoeld ter ondersteuning van de mondelinge voorlichting van tandartsen en mondhygiënisten aan patiënten. De informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Het gebruik van merknamen en afbeeldingen van producten zijn te allen tijde op redactionele gronden geselecteerd. Het Ivoren Kruis is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van deze informatie. Gebruik geschiedt voor eigen rekening en risico.

Verwijzingen
Op deze website staan verwijzingen naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van het Ivoren Kruis. Voor de inhoud en het gebruik van deze websites is het Ivoren Kruis niet verantwoordelijk.

Privacy
De via deze website ingevoerde persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De website plaatst geen cookies. Het Ivoren Kruis verwerkt alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend zijn. Door u ingevulde gegevens zullen niet ter beschikking gesteld worden aan derden. Elke verwerking in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.