ANBI

Het Ivoren Kruis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In deze website treft u alle openbare gegevens aan volgens de ANBI-regelgeving.

Contactgegevens en fiscaal nummer
Bestuur
Beleidsplan en kerndoelen
Profiel
Beloningsbeleid
Missie, visie en ambitie
Jaarverslag - Activiteiten  
Financieel verslag 2013
Financieel verslag 2014
Financieel verslag 2015 
Financieel verslag 2016 CONCEPT

Statuten
Huishoudelijk reglement