Commissies van het Ivoren Kruis

Het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten en de Redactieraad zijn de commissies van het Ivoren Kruis. Het Adviescollege adviseert het bestuur over de wetenschappelijk inhoudelijke aspecten van tandheelkundige preventie en voorlichting. De Redactieraad ontwikkelt voorlichtingsuitgaven.

In 2010 bestond het Ivoren Kruis 100 jaar! In het kader van dit lustrum schreef dr. H. (Huib) Kalsbeek een jubileumboek. Geïnteresseerden kunnen hier het boek 'Een schoone tand bederft niet' bestellen.


Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten

Het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten bestaat uit zes personen:


Redactieraad

De Redactieraad van het Ivoren Kruis bestaat uit: