Proefschrift Optimizing Oral Health Towards a tailored, effective and cost-effective dental care

Samenvatting
De inleiding van dit proefschrift geeft in het kort inzicht in de ontwikkeling van cariës (tandbederf) in de geschiedenis van de mensheid. Uit de inleiding blijkt dat er – ook in Nederland – nog veel cariësprevalentiewinst te behalen valt als gekeken wordt naar de meest recente cariësprevalentiecijfers. Het doel van dit promotieonderzoek was drieërlei. Het eerste doel was het vaststellen van de klinische effectiviteit van twee cariëspreventieve protocollen in vergelijking met een standaard preventief protocol dat uitgaat van twee keer per jaar een gebitscontrole, mondhygiëne-instructie, een professionele fluorideapplicatie en het routinematig sealen van doorgebroken blijvende kiezen. Het onderzoek werd uitgevoerd als een ‘randomized controlled trial’ (RCT). Het tweede doel van het onderzoek was een economische evaluatie van de gevolgde strategieën. Om richting te kunnen geven aan geïndividualiseerde preventie is het in kaart brengen van voorkomende attitudes van ouders als derde doel gesteld. Daarbij is onderzocht wat de relatie is met gebitsgezondheid gerelateerde variabelen.

- Bekijk en/of print de samenvatting van het proefschrift in de browser via onderstaande link.
- Download het complete proefschrift als pdf (1,28 MB) via een klik op de cover van het proefschrift en print het proefschrift in opgemaakte vorm. 
- Vraag een gedrukt exemplaar van het proefschrift aan via info@ivorenkruis.nl (A5-156 pagina's). 

 - Download het magazine Gemotiveerde patiënten met gezonde monden als pdf (1,45 MB) een klik op de cover van het magazine en print het magazine in opgemaakte vorm. 
- Vraag een gedrukt exemplaar aan via info@ivorenkruis.nl (A4-24 pagina's).

Complete Proefschrift Optimizing Oral Health Towards a tailored, effective and cost-effective dental care.

<< terug printprint