Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 23 november 2019 vond de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van het Ivoren Kruis. Bekijk de notulen ALV IvK 23 november 2019 (concept) en de Jaarrekening 2018. De vergadering vond plaats bij bij het VUmc waar aansluitend aan de bijeenkomst het jaarcongres plaatsvond '‘Voorkomen is de beste zorg’.

De geplande ALV van 20 mei 2020 is vanwege de coronacrisis geannuleerd. De jaarrekening 2019 is op 30 juni 2020 opgesteld:
Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 zal tijdens de ALV van 14 november 2020 voorgelegd worden aan de ALV.