De totstandkoming van adviezen

In de tandheelkundige preventie gelden tal van adviezen en richtlijnen. Tegenwoordig wordt er gestreefd naar ‘evidence-based’ adviezen d.w.z. volgens bepaalde wetenschappelijke criteria. Toch zijn resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet altijd eenvoudig te vertalen naar de praktijk van alledag of zijn er niet altijd wetenschappelijke gegevens beschikbaar. Daarom zijn er ook adviezen die zijn gebaseerd op consensus vanuit de  wetenschap en praktijk. Het Adviescollege van het Ivoren Kruis heeft de huidige, actuele inzichten vertaald in adviezen voor de zorgverlener.

Uitgangspunt is, dat adviezen zijn gebaseerd op bewijskracht. Er kan onderscheid worden gemaakt in A-, B- en C-adviezen.
A-advies: gebaseerd op gerandomiseerd en gecontroleerd klinisch onderzoek gericht op de specifieke aanbeveling en passend binnen de kennis over het onderwerp.
B-advies: gebaseerd op goed uitgevoerd klinisch onderzoek en passend binnen de kennis over het onderwerp, maar geen gerandomiseerde gecontroleerde klinische experimenten beschikbaar over het onderwerp van aanbeveling
C-advies: gebaseerd op bewijs afkomstig uit relevant laboratoriumonderzoek, rapporten van commissies van experts of op meningen en/of klinische ervaring van gerespecteerde autoriteiten. 
 

Advies Cariëspreventie, 2011
Advies Preventie fissuurcariës, 2012
Advies Droge mond, 2017
Advies Preventie van wortelcariës, 2003
Erosieve gebitsslijtage, 2016
Voedingsdagboek, 2016
Advies Tongreinigen, 2006
Proefschrift Optimizing Oral Health Towards a tailored, effective and cost-effective dental care
Stappenplan Gewoon Gaaf