Brief aan informateur
16-06-2021

Het Ivoren Kruis heeft een brief gestuurd aan de informateur Mariëtte Hamer. Daarin uiten wij onze zorgen over de mondgezondheid van de Nederlandse bevolking.

>> meer

Vijf eetmomenten gezond voor buik en mond
15-06-2021

Eten en drinken heeft invloed op het gebit. Wilt u informeren over gezonde voeding? In onze webshop is de folder Eten, drinken en mondgezondheid te bestellen.

>> meer

Oproep aan het volgende kabinet om te investeren in preventie
27-05-2021

De Initiatiefgroep Preventieakkoord heeft op 19 mei 2021 een brief gestuurd aan de informateur. Het is een oproep aan het volgende kabinet om de zorg te kantelen richting preventie en te investeren in gezondheid.

>> meer

In memoriam Wim van Palenstein Helderman
29-03-2021

Op 21 januari 2021 is Prof dr. Wim van Palenstein Helderman op de leeftijd van 77 jaar overleden. Wim was een groot pleitbezorger van de preventieve tandheelkunde zowel in binnen- als buitenland.

>> meer

Verzorg jij ook een Hou je mond gezond!-les?
05-03-2021

In aanloop naar de World Oral Health Day (20 maart) is van 15 t/m 21 maart a.s. de Week van de Mondhygiënist. Deze week wordt er extra aandacht besteed aan het belang van een goede mondgezondheid.

>> meer

Online poetsles voor basisschoolleerlingen Bleiswijk
26-01-2021

In samenwerking met het Ivoren Kruis en Colgate-elmex verzorgt de NVM-voorzitter Manon van Splunter op dinsdag 26 januari 2021 een online Hou je mond gezond!-les. Tijdens de les wordt aan leerlingen van basisschool de Klimophoeve op een leuke manier kennis bijgebracht over de mond en het gebit, tandenpoetsen, gaatjes en de zeven eet- en drinkmomenten. Met behulp van materialen uit de poetskoffers kan er thuis zelfs daadwerkelijk geoefend worden met tandenpoetsen – die materialen werden door de leerlingen zelf langs de deuren gebracht. In deze tijd is extra aandacht nodig voor goede mondgezondheid. Maar hoe zorg je daarvoor? Dit initiatief laat zien mondzorgverleners nu op andere manieren hun goede preventie-activiteiten kunnen uitvoeren

>> meer

Nieuwe praktijkrichtlijn voor jeugdigen motiveert gebruik Gewoon Gaaf
19-01-2021

De nieuwe KIMO-richtlijn toont de huidige inzichten met betrekking tot de ziekte cariës en geeft antwoord op veel gestelde vragen in de praktijk. Het toont hoe je preventie bij kinderen het beste kunt aanpakken en welke behandelmethoden je kunt toepassen bij cariës.

>> meer

'Net als de maag hoort de mond in de basiszorgverzekering'
22-10-2020

De politiek van links tot rechts meent dat mondzorg niet thuishoort in het basispakket. Een achterhaald standpunt, betoogt A.J. Feilzer in de Volkskrant.

>> meer

Bekijk voor het laatste nieuws ook Dentalinfo.nl
23-07-2020


>> meer

Is de Nederlandse mondzorg te veel op curatie gericht?
20-05-2020

De stelling in de maandelijkse Facebookpoll van Dental Tribune zorgde voor de nodige discussie: ‘de Nederlandse mondzorg is nog steeds veel te veel op curatie gericht’. Dental Tribune vroeg het Ivoren Kruis om hierop te reageren.

>> meer

Brochure ‘Ramadan & mondhygiëne’
19-05-2020

Youssra El Jallouli, student Mondzorgkunde aan de Hogeschool Inholland in Amsterdam ontwikkelde de brochure ‘Ramadan & mondhygiëne’

>> meer

Patiëntenzorg op afstand - gesprekscripts ter inspiratie “We moeten ons nu focussen op causale behandeling en onze relatie met de patiënt”
16-04-2020

Lina Jasulaityte heeft voor haar werk bij Jeugdtandzorg West in Den Haag scripts opgesteld die behulpzaam kunnen zijn bij telefonische gesprekken.

>> meer

De mondzorg in 2030 - de visie van het Ivoren Kruis
23-03-2020

Hoe ziet de mondzorg eruit in 2030? In een serie interviews laat het NT verschillende verenigingen hierover aan het woord. Voorzitter Onno Hofman van het Ivoren Kruis pleit in NT 2, 2020 voor nog meer preventie bij de jeugd, want dat betaalt zich later terug.

>> meer

'6 voedingstips voor een gezonde mond''
22-03-2020

De coronamaatregelen zorgen ervoor dat miljoenen Nederlanders hun dagelijkse routine kwijt zijn. Dit kan invloed hebben op het eetpatroon van mensen en het poetsgedrag; allebei zo belangrijk voor het ‘Gewoon Gaaf’ houden van het gebit.

>> meer

elmex® kindertandpasta blijft Nederlands Advies Cariëspreventie volgen
12-03-2020

elmex® bevestigt dat de elmex® kindertandpasta’s op de Nederlandse markt het Advies Cariëspreventie van het Ivoren Kruis zullen blijven volgen. In overeenstemming met dit advies blijft elmex® peutertandpasta voorzien van 500 ppm fluoride voor 0 tot 5-jarigen.

>> meer

Cursusoverzicht
17-12-2019

Zie voor een overzicht van cursussen de website van DentalInfo en Dentalcalender.

>> meer

Ivoren Kruis jaarcongres 2019
24-11-2019

Bijna 300 mondzorgprofessionals bezochteb zaterdag 23 november 2019 het Ivoren Kruis jaarcongres ‘Voorkomen is de beste zorg’ over cariëspreventie in de praktijk.

>> meer

Nieuwe website Hou je mond gezond!
29-08-2019

Wie binnenkort (weer) een poetsles wil verzorgen op een basisschool in Nederland komt terecht op ons volledig vernieuwde website www.houjemondgezond.nl.

>> meer

Mondgezondheid informatie op Wachtkamerschermen®
27-06-2019

Het Ivoren Kruis heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een mondgezondheid widget voor Wachtkamerschermen®.

>> meer

Fluoride in peutertandpasta
27-06-2019

Aan de mailtjes en telefoontjes naar de klantenservice merken we dat er in onze branche verwarring is over de geadviseerde fluorideconcentraties in peutertandpasta’s. Het (Spaanse) bedrijf Dentaid heeft een nieuwe peutertandpasta op de NL-markt gebracht met een fluoridegehalte van 1000 ppm.

>> meer

Terugblik bijeenkomst Zorginstituut Nederland
27-06-2019

Op 25 juni vond de vervolgbijeenkomst over het verbeteren van de mondgezondheid plaats onder leiding van ZiNL.

>> meer

Reactie op ‘Signalement Mondzorg 2018’
26-02-2019

Cariës is bij veel kinderen nog altijd aanwezig. Naar aanleiding van het ‘Signalement Mondzorg 2018’ heeft het Zorginstituut Nederland (ZiNL) op 5 februari jl. een ‘expert bijeenkomst’ gehouden met maatschappelijke en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg, waaronder het Ivoren Kruis. Het Ivoren Kruis had voor deze bijeenkomst een persbericht doen verschijnen waarin zij verklaarde dat het ZiNL-Rapport over de mondgezondheid van kinderen onvoldoende basis biedt voor beleidskeuzen. Ons beeld werd tijdens de bijeenkomst bevestigd door nadere toelichting en discussie. Mede door het ontbreken van de cijfers over de mondgezondheid van kinderen uit de krachtwijken, handhaaft Het Ivoren Kruis haar mening dat de mondgezondheid van de jeugdigen de laatste 10-15 jaar niet significant is verbeterd noch verslechterd. Cariës is bij veel kinderen nog altijd aanwezig. Om cariës nog beter te bestrijden zijn acties vanuit de overheid nodig.

>> meer

Onderzoek gebruik voorlichtingsmateriaal
26-02-2019

Studenten Mondzorgkunde van de Hogeschool Utrecht hebben voor het Ivoren Kruis onderzoek gedaan naar het gebruik van voorlichtingsmateriaal. Met een respons van circa 250 respondenten kon een aanbeveling worden geschreven over het folderbeleid van het Ivoren Kruis.

>> meer

ZiN-rapport over de mondgezondheid van kinderen biedt onvoldoende basis voor beleidskeuzen!
31-01-2019

Op 19 november jl. heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN) het Signalement Mondzorg 2018 aangeboden aan minister Bruins. ZiN stelt voor toekomstig beleid te maken op basis van de conclusies van ‘Kies voor tanden: hoofdmeting 2017’ van het TNO. De strekking is dat de mondgezondheid van de 5-jarigen is verbeterd, terwijl de mondgezondheid van de overige leeftijdsgroepen stagneert of zelfs verslechterd is. Het Ivoren Kruis is van mening dat de insteek van het ZiN om beleid te baseren op alleen dit rapport niet juist is: de onderzochte populatie is niet representatief voor de Nederlandse kinderen.

>> meer

Succesvol jaarcongres ‘Fluoride, hoe hoger hoe beter?’
12-11-2018

Een overweldigend aantal mondzorgprofessionals bezocht zaterdag 10 november 2018 het Ivoren Kruis jaarcongres ‘Fluoride, hoe hoger hoe beter?’.

>> meer

Jaarcongres 2018
11-11-2018

Een overweldigend aantal mondzorgprofessionals bezocht zaterdag 10 november 2018 het Ivoren Kruis jaarcongres ‘Fluoride, hoe hoger hoe beter?’.

>> meer

'Belasting op suikervrije frisdrank en bronwater gaat omlaag'
01-10-2018

De overheid wil suikervrije frisdrank en bronwater goedkoper maken dan andere suikerhoudende dranken. Dit zou gerealiseerd moeten worden door de verbruiksbelasting op dit soort suikervrije producten te laten vervallen. Is dit een goede maatregel om de mondgezondheid in Nederland te verbeteren?

>> meer

Fluoride, gevaarlijk?
28-09-2018

Als beroepsgroep moeten we regelmatig antwoord geven op vragen over fluoride. Een goed antwoord is soms lastig. Geef uw ervaringen aan ons door!

>> meer

Jaarcongres 'Fluoride, hoe hoger hoe beter'
30-08-2018

Op Zaterdag 10 november 2018 vindt bij het ACTA in Amsterdam het jaarcongres plaats van het Ivoren Kruis, met dit jaar als thema Fluoride. Voorafgaand vind de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Ivoren Kruis plaats.

>> meer

Effect invoering frisdranktaks - reactie Ivoren Kruis
10-06-2018

Een meerderheid van jongeren tussen de 16 en 34 jaar is voorstander van het invoeren van extra belasting op frisdrank in Nederland, volgens een opiniepeiling van EenVandaag.

>> meer

Terugblik afscheidsrede Cor van Loveren
05-06-2018

‘Gedragsverandering vraagt om een andere aanpak’, aldus prof. Dr. Cor van Loveren tijdens zijn afscheidscollege op 1 juni jl.

>> meer

Katarina Jerković-Ćosić beoogd nieuw bestuurslid
04-04-2018

Het bestuur van het Ivoren Kruis zal dr. Katarina Jerković-Ćosić voordragen voor de benoeming tot bestuurslid tijdens de eerstvolgende ALV op 10 november 2018.

>> meer

Speeksel: smeerolie voor de mond
06-03-2018

Speeksel speelt bij veel processen in de mond een belangrijke rol. Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor veranderingen in de hoeveelheid speeksel? En hoe kunnen mensen met een droge mond geholpen worden? Dr. Casper Bots, tandarts-epidemioloog, sprak erover tijdens het Congres Ivoren Kruis.

>> meer

Vervolgartikel NRC 'Trammelant in tandartsland'
26-02-2018

NRC heeft zowel bijval als stevige kritiek geoogst met het artikel over preventie en de rol van de tandarts. NRC besloot de diverse reacties te publiceren in een nieuw bericht, verschenen op 24 februari jl.

>> meer

‘Cariës is een gedragsziekte’- voorpagina NRC
20-02-2018

Preventie in tandheelkunde prijkte dit weekend op de voorpagina van NRC. De voorpagina verwees naar de wetenschapspagina met een artikel over de grote rol die preventie in tandheelkunde kan en moet vervullen.

>> meer

Artikel NTvM Gezonde Peutermonden 'Moet mijn kind met tweetandjes al op controle?’
13-02-2018

Op vijfjarige leeftijd heeft 41% van de kinderen al cariës. Biedt een mondzorgcoach de oplossing? Gezonde Peutermonden is een preventieprogramma waarbij mondzorgcoaches op consultatiebureaus de basistaak mondzorg ondersteunen. Momenteel wordt onderzocht of dit systeem haalbaar en effectief is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Hogeschool Utrecht en ACTA. Het project wordt mede ondersteund door onder andere het Ivoren Kruis.

>> meer

Bijdrage Toothcamp
05-02-2018

Ook in 2018 levert het Ivoren Kruis met haar elmex poetskoffers weer een bijdrage aan Toothcamp. Toothcamp is een reeks aan schoolreisjes voor kinderen in groep 8 over mondgezondheid.

>> meer

Project Gezonde Peutermonden wint ‘Preventieproject van het Jaar 2018’!
12-01-2018

Het project Gezonde Peutermonden is het ‘Preventieproject van het Jaar 2018’. De prijs werd afgelopen vrijdag uitgereikt tijdens de Landelijke Dag voor de Preventieassistent. Het Ivoren Kruis is deelnemer van het project Gezonde Peutermonden. Er wordt onderzocht wat het effect is op de mondgezondheid van nieuwgeborenen die met hun ouder(s) het consultatiebureau bezoeken waarbij één groep begeleid gaat worden door een mondzorgcoach en de controle groep niet.

>> meer

Jaarrede 2017 van de voorzitter
04-01-2018

Op 18 november jl. vond de Algemene Ledenvergadering van het Ivoren Kruis plaats. De voorzitter sprak over de diverse projecten van het Ivoren Kruis, de ontwikkelingen binnen het werkveld en bedankten nadrukkelijk de partners, leden en vrijwilligers.

>> meer

Grote belangstelling voor het jaarcongres van het Ivoren Kruis
21-12-2017

Ruim 200 tandartsen, mondhygiënisten, (preventie)assistenten, studenten en docenten bezochten zaterdag 18 november jl. het wetenschappelijke congres ‘Bijzondere mond, bijzondere aandacht!’ Onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Albert Feilzer, decaan van het ACTA, kwamen drie bevlogen sprekers aan het woord.

>> meer

25.000ste poetsles Hou je mond gezond! grandioos succes
26-10-2016

Dinsdag 25 oktober gaf mondhygiënist Lisette van der Harst de 25.000ste poetsles Hou je mond gezond! De leerlingen van de groepen 3 van basisschool KBs de Regenboog in Woerden waren de gelukkigen. De kinderen van juffen Marieke van der Plasse, Sandra Groenendijk en Miranda van der Meer kregen een bijzondere les over mondverzorging. De kinderen hingen aan de lippen van de mondhygiënist, die hen op een luchtige manier kennis bijbracht over de mond en het gebit, tandenpoetsen, gaatjes en de zeven eet- en drinkmomenten.

>> meer

Ivoren Kruis en Edin Dental Academy tekenen partnerovereenkomst
17-03-2016

Op donderdag 17 maart tekenden Edin Dental Academy en het Ivoren Kruis een partnerovereenkomst. Edin zal kosteloos een e-Learningmodule voor het project (h)Oud de mond gezond ontwikkelen. Na onderzoek is gebleken dat training voor de vrijwilligers ook in de vorm van e-Learning kan worden aangeboden. Hierdoor wordt de toegankelijkheid verder vergroot en kunnen meer vrijwilligers deelnemen. De module kan gebruikt worden door mensen die niet in de gelegenheid waren zelf de Preventie Academie (h)Oud de mond gezond bij te wonen. Ook is de module geschikt voor cursisten die hun kennis willen opfrissen. De e-Learningmodule zal eind 2016 beschikbaar zijn. Tot die tijd kunt u zich nog aanmelden voor de fysieke cursus op 9 september (Dordrecht).

>> meer

Stappenplan Gewoon Gaaf beschikbaar voor praktijken
17-03-2016

Het stappenplan Gewoon Gaaf voor kinderen van 0-18 jaar, onderverdeeld naar de doelgroepen 0-4, 4-12 en 12-18 jaar, is beschikbaar. De preventiemethode Gewoon Gaaf legt de nadruk op het stimuleren van goede zelfzorg bij de (ouder van de) patiënt van 0-18 jaar en begint bij de doorbraak van de 1e tand (6-12 maanden). Als basis wordt het PMO-protocol en het Advies Cariëspreventie van het Ivoren Kruis gevolgd. Aanvullende terugkombezoeken plannen mondzorgverleners op basis van het risicoprofiel (groen, geel, oranje of rood). Deze maakt hij bij elk PMO-bezoek. Daarbij maakt hij een inschatting of de ouders de gemaakte zelfzorgafspraken zelfstandig nakomen of dat daarbij zijn steun nodig is.

>> meer

Onno Hofman nieuwe voorzitter Ivoren Kruis
24-11-2015

In de Algemene Ledenvergadering van het Ivoren Kruis op zaterdag 21 november jl. is bestuurslid O.M. (Onno) Hofman, tandarts, benoemd tot voorzitter van de vereniging. Hij volgt A.G.M. (Teun) Rietmeijer op, die de vereniging negen jaar lang heeft geleid. Rietmeijer werd door de kersverse voorzitter tot erelid benoemd en kreeg daarvoor het gouden logo van de vereniging opgespeld. Rietmeijer werd geprezen voor zijn verbindende en daadkrachtige inzet voor de vereniging. Hij heeft zich met name onderscheiden met zijn stimulerende liberale aanpak voor de vernieuwing van het voorlichtingsbeleid van de vereniging, waarbij hij ruimte gaf voor het bevorderen van de geïndividualiseerde preventieve mondzorg. Ook creëerde hij mogelijkheden voor de inzet van vrijwilligers. Daarmee is het maatschappelijk draagvlak van de vereniging vergroot en het imago van de mondzorg versterkt.

>> meer

European Platform for Better Oral Health kiest twee best practices van Ivoren Kruis
12-11-2015

Het European Platform for Better Oral Health heeft twee preventieprojecten van het Ivoren Kruis gekozen als best practices ter promotie en preventie van mondgezondheid in Europa. De door het Ivoren Kruis geïnitieerde en ontwikkelde preventieprojecten Hou je mond gezond! en (h)Oud de mond gezond koos het Platform als best practices uit de vele inzendingen.

>> meer

Kinderen poetsen beter na poetsles
22-07-2015

Zoetermeer – Driekwart van de mondzorgverleners en 70% van de leerkrachten verwachten dat leerlingen na een Hou je mond gezond! poetsles beter hun tanden zullen poetsen. Ook rekent 44% van de respondenten uit de mondzorg en 40% van de respondenten uit het onderwijs erop dat het onderwijsproject Hou je mond gezond! van het Ivoren Kruis een impuls zal geven aan het tandartsbezoek van de leerlingen. Dit blijkt uit de online Hou je mond gezond! enquête die 2.100 volledige reacties van leerkrachten en 1.266 reacties van mondzorgverleners opleverde. Na een Hou je mond gezond! poetsles ontvangen leerkrachten en mondzorgverleners, die de poetslessen op basisscholen en peuterspeelzalen verzorgen, een online enquête. Van de respondenten uit de mondzorg is 43% (preventie)assistent, 25% mondhygiënist en 17% tandarts. Verder vulde onder andere GGD-medewerkers, studenten mondzorg- en tandheelkunde of tandartsassistenten in opleiding de vragenlijst in. Van de respondenten uit het onderwijs geeft 84% les op een basisschool en werkt 16% op een peuterspeelzaal.

>> meer

Nationale Hou je mond gezond Dag
15-03-2015

Op 20 maart – Wereld Mondzorg Dag - organiseert het Ivoren Kruis, samen met zijn partner elmex de Nationale ‘Hou je mond gezond!’ Dag. Het Ivoren Kruis organiseert kosteloze ‘Hou je mond gezond!’ poetslessen voor kinderen op peuterspeelzalen en basisscholen. Centraal onderdeel van het onderwijsproject ‘Hou je mond gezond!’ is het bezoek van een vrijwillige tandarts, mondhygiënist of preventie-assistent aan de klas. Op 20 maart geven mondzorgverleners poetslessen aan schoolkinderen in heel Nederland. Op deze dag zal het onderwijsproject ‘Hou je mond gezond!’ 500.000 kinderen en hun ouders hebben bereikt met poetslessen.

>> meer

Ivoren kruis tekent pledge Alles is gezondeheid...
26-02-2015

Ja, wij Het Ivoren Kruis, willen ons verbinden aan het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid…. Wij zijn van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie. Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de gezondheid van mensen. Wij onderschrijven dat een brede aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid…, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen. Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op: -het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren; - een prominente plek voor preventie in de gezondheidszorg; -het op peil houden van de gezondheidsbescherming en nieuwe bedreigingen te keren. Het Ivoren Kruis bevordert mondgezondheid en preventief handelen bij zowel de beroepsgroep als het publiek, in het bijzonder de jeugd en kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Wij werken nauw samen met andere disciplines, met universiteiten en bedrijfsleven, zijn als partner verbonden aan “de Gezonde School” (RIVM/CGL) en betrokken bij het themacertificaat “hygiëne, huid, gebit en gehoor” van het Vignet Gezonde School van GGD Nederland. Wij hebben een Preventie Academie opgericht, om de deskundigheid van professionals uit het dentale veld met cursussen te verhogen.

>> meer

€ 150.000 voor Ivoren Kruis van VriendenLoterij
11-02-2015

De VriendenLoterij stelt 150.000 euro beschikbaar aan het Ivoren Kruis. Met deze schenking gaat het Ivoren Kruis er werk van maken de mondgezondheid van kwetsbare ouderen te verbeteren. De vereniging start hiervoor een vrijwilligersproject om de juiste kennis te brengen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Met het project wil het Ivoren Kruis de zorgverleners ‘aan het bed’ bereiken. Zij kunnen als geen ander de mondgezondheid van de bewoners van de tehuizen bevorderen.

>> meer

Receptie? Inspireer uw gasten te doneren voor het Ivoren Kruis
29-01-2015

Begin januari nam tandarts Theo Merkus afscheid van zijn tandartspraktijk in Bakel. Daarom organiseerde hij voor zijn patiënten een afscheidsreceptie. Zijn gasten riep hij op geen wijn en bloemen cadeau te geven, maar een donatie te doen aan het Ivoren Kruis. De opbrengst kwam geheel ten goede aan het project Gewoon Gaaf.

>> meer

Dr. Carl Witthaus Medaille voor dr. H. Kalsbeek
08-01-2015

Vrijdag 12 december jl. ontving dr. Huib Kalsbeek, oud-bestuur- en adviescollegelid van het Ivoren Kruis, uit handen van voorzitter Teun Rietmeijer de Dr. Carl Witthaus Medaille. Dat gebeurde tijdens speciaal een georganiseerde lunchbijeenkomst in hotel-restaurant Karel V in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst werd het eerste exemplaar van het jubileumboek waarin de 100-jarige geschiedenis van het Ivoren Kruis is beschreven overhandigd aan eregast Els Backer Dirks. Haar man en haar schoonvader speelden in de geschiedenis van het Ivoren Kruis een hoofdrol. Bij de lunch en dus bij de onderscheiding waren verder belanghebbenden aanwezig die op een of andere manier betrokken waren bij de totstandkoming van het jubileumboek met de titel ‘Een schoone tand bederft niet’. Kalsbeek, die jaren werkte aan het jubileumboek, kreeg de onderscheiding in het bijzonder omdat hij zich heeft onderscheiden door zijn zorgvuldige onderzoek en zijn op feiten gebaseerde beschrijving van de activiteiten van de vereniging in haar maatschappelijke context. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de juiste beeldvorming over de vereniging in het heden en in de toekomst.

>> meer

Gewoon Gaaf!
04-02-2014

Gewoon Gaaf! Dat wordt de nieuwe naam van het preventieprogramma met de onmogelijke naam NOCTP. De NOCTP- (Non Operative Caries Treatment and Prevention) methode, bij u waarschijnlijk beter bekend als het Nexø-model, heet voortaan Gewoon Gaaf! En niet voor niets. Wie gewoon zijn best doet, op de juiste manier zijn tanden poetst en er een gezond voedingspatroon op na houdt, houdt zijn gebit gewoon gaaf! Het Ivoren kruis komt dit jaar met een patiëntenfolder en een website Gewoon Gaaf! Ook ontwikkelt de vereniging een korte instructiefilm voor mondzorgverleners waarin een voorbeeld van een Gewoon Gaaf! gesprek met een patiënt en ouder te zien is. Verder komt er een protocol voor in de mondzorgpraktijk.

>> meer

Ivoren Kruis pleit voor individuele preventie op basis van risico-inschatting
21-11-2013

In de Algemene Ledenvergadering van het Ivoren Kruis op 16 november jl. sprak voorzitter Teun Rietmeijer over de omslag die het Ivoren Kruis voor zich ziet in de mondzorg voor jeugdigen. Het Ivoren Kruis pleit voor een omslag naar individuele preventie op basis van risico-inschatting. “Het cariëspreventieve effect van de huidige mondzorg stagneert. Dat is de mening van een groep dentaal wetenschappelijke opinieleiders, de zogenoemde ‘omslaggroep’ die wij dit voorjaar consulteerden. Ze vinden dat er een omslag nodig is om de mondzorg voor jeugdigen effectiever te maken. In ons bestuur delen we die mening. We willen ons inspannen om de omslag te bevorderen.”

>> meer

Ivoren Kruis start Preventie Academie
10-09-2013

Het Ivoren Kruis begint dit jaar zijn eigen Preventie Academie. In deze nieuwe academie staat preventie op het menu. En dat betreft een complete ‘maaltijd’. De Preventie Academie is bedoeld voor alle spelers in het dentale team. Kortom: tandartsen, mondhygiënisten (preventie)assistenten: meld u aan! Het Ivoren Kruis wil dentale praktijken up-to-date informeren over de kansen die preventie biedt.

>> meer

Enorm enthousiasme tijdens 10.000ste poetsles Hou je mond gezond! in Utrecht
20-06-2013

Dinsdag 18 juni gaf kindertandarts Arie Riem samen met mondhygiënist Lisanne Lageweg de 10.000ste poetsles Hou je mond gezond!. De leerlingen van groep 4 van de Utrechtse Schoolvereniging waren de gelukkigen. Zelfs de hitte op de zolder van de school mocht de pret niet drukken. De camera van RTV Utrecht maakte de toch al bijzondere poetsles nóg spannender. Op UStad volgde dezelfde middag een mooi beeldverslag. De trots straalt van Arie en Lisanne af als ze voor de klas staan. Diverse kinderen krijgen een ‘high five’ van de pedodontoloog als ze het juiste antwoord geven op zijn vraag. Arie en Lisanne brachten de kinderen op een luchtige manier kennis bij over de mond en het gebit, tandenpoetsen, gaatjes, tanderosie en de zeven eet- en drinkmomenten. “Hoe bacteriën gaatjes maken, niet zo veel snoepen, in een vaste volgorde tandenpoetsen”, antwoordden de leerlingen spontaan op de vraag wat ze vandaag hebben geleerd.

>> meer

Kindergebitten tellen minder gaatjes door poetslessen,18 juni 10.000ste poetsles Hou je mond gezond
17-06-2013

Uit het Signalement Mondzorg 2013 van het College voor zorgverzekeraars (CVZ) blijkt dat kinderen en jongeren minder vaak gaatjes hebben in hun gebit. Het CVZ vergeleek de cijfers van mondheelkundige zorg in 2011 met die in 2005. Had acht jaar geleden slechts 44 procent van de 5-jarigen nog een gaaf gebit, bij de laatste peiling had 59 procent van die kleuters nog nooit een gaatje gehad. Onder 17-jarigen steeg het aantal jongeren zonder gaatjes van 29 naar 39 procent. Poetslessen Hou je mond gezond! succesvol De tandartsenorganisatie NMT denkt dat de betere gezondheid van de kindermond te maken heeft met de toegenomen voorlichting die kinderen over de verzorging van hun gebit krijgen, onder meer door poetslessen op school. Die poetslessen met de titel Hou je mond gezond! zijn een initiatief van en ontwikkeld door het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. Sinds de start van het populaire onderwijsproject Hou je mond gezond! is de animo voor poetslessen overweldigend. Centraal onderdeel van het onderwijsproject voor basisscholen en peuterspeelzalen is het bezoek van een vrijwillige mondzorgverlener aan de schoolklas.

>> meer

NOCTP-strategy: 70% less cavities in children is feasible
13-06-2013

The dental profession should practice more individual prevention. Oral health has not improved between 1990 and 2005, which is rather worrying according to the Ivory Cross Association in the Netherlands. Apparently alternative prevention methods are needed to realise oral health improvement. The Non-Operative Caries Treatment and Prevention (NOCTP) –method, described in the PhD thesis 'Optimizing Oral Health; towards a tailored, effective and cost-effective dental care' by Erik Vermaire, shows an individually oriented preventive method providing enormous health benefits: 70% fewer cavities in children of the study population. This huge health benefit was a reason for the Ivory Cross to support the creation of this thesis. Prevention promotion is the key task of the Ivory Cross Association. Therefore the Ivory Cross Association decided to spread the knowledge from this thesis in a special, easily accessible, edition for all dental professionals, titled 'Motivated patients with healthy mouths'. The first copies of this magazine were handed out to guests at Vermaire’s PhD ceremony on Friday, May 24, 2013. That same day another 6,000 copies were mailed to all members and associates of the Ivory Cross Association.

>> meer

NOCTP-strategie: 70% minder caviteiten bij kinderen haalbaar
24-05-2013

De beroepsgroep wordt opgeroepen meer individuele preventie toe te passen. De mondgezondheid verbeterde niet tussen 1990 en 2005. Zorgelijk vond het Ivoren Kruis. Er waren blijkbaar andere preventiemethoden nodig om verbeteringen in de mondgezondheid te realiseren. De Non-Operative Caries Treatment and Prevention (NOCTP)-methode beschreven in het proefschrift ‘Optimaliseren van mondgezondheid; op weg naar een geïndividualiseerde, (kosten)effectieve mondzorg’ van Erik Vermaire, laat een op het individu gerichte preventieve methode zien die een enorme gezondheidswinst boekte: 70% minder caviteiten bij kinderen in de onderzoeksgroep. Deze enorme gezondheidswinst is voor het Ivoren Kruis reden geweest om de totstandkoming van dit proefschrift te ondersteunen. Het bevorderen van preventie is de ultieme taak van het Ivoren Kruis. Daarom brengt de vereniging de kennis uit het proefschrift en een interpretatie daarvan ook uit in een makkelijk toegankelijke speciale uitgave 'Gemotiveerde patiënten met gezonde monden' voor het hele dentale team. De eerste exemplaren van het magazine worden bij de promotieplechtigheid van Vermaire aan de gasten uitgereikt op vrijdag 24 mei 2013. Die dag gaan nog eens ruim 6.000 exemplaren op de post naar de alle leden en relaties van het Ivoren Kruis.

>> meer

Dr. Carl Witthaus Medaille voor scheidend bestuurslid Ries de Jong
11-04-2013

Dinsdag 9 april jl. ontving scheidend bestuurslid Ries de Jong uit handen van voorzitter Teun Rietmeijer de Dr. Carl Witthaus Medaille. Dat gebeurde in een gezamenlijke bijeenkomst van het bestuur en adviescollege die plaatshad in Hotel Wientjes te Zwolle. De Jong kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor het bevorderen van mondgezondheid door middel van preventie. De Jong heeft zich met name gemanifesteerd door zijn gestructureerde aanpak voor de vernieuwing van het beleid voor de collectieve tandheelkundige preventie. Daarmee heeft hij een solide basis gecreëerd voor het stimuleren van een maatschappelijk draagvlak voor preventieve mondzorg voor kwetsbare groepen.

>> meer

App GezondeMond nu ook voor Android en tablets
12-02-2013

Wie graag een gezonde mond heeft en houdt, downloadt nu gratis de app GezondeMond van het Ivoren Kruis. De app is een handig hulpmiddel bij de dagelijkse mondhygiëne. De app is nu ook beschikbaar voor Android en tablets en verkrijgbaar via Google Play. De app was al sinds eind 2012 verkrijgbaar voor iPhone en iPad in de App Store van iTunes. De applicatie toont praktische instructies voor elektrisch en handmatig tandenpoetsen, het reinigen tussen de tanden en kiezen en het gebruik van mondspoelmiddelen. Bovendien geeft de app de juiste voedingsadviezen om de mond gezond te houden. Een handige poetstimer helpt gebruikers twee minuten en dus lang genoeg te poetsen.

>> meer

Ivorenkruis introduceert advies Preventie fissuurcariës
22-11-2012

Het Ivoren Kruis heeft een nieuw advies Preventie fissuurcariës ontwikkeld. Het nieuwe document werd 17 november geïntroduceerd tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Het advies Preventie fissuurcariës beoogt leden van het tandheelkundig team te ondersteunen bij zijn beslissing fissuurlakken aan te brengen. Het Ivoren Kruis is behoudend in zijn advisering fissuurlakken toe te passen. Het advies is: sealen op indicatie. Het advies is opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.

>> meer

Ondanks koudeprikkel pijnloos en smakelijk congres Gevoelige tandhalzen Het laat je niet koud!
22-11-2012

Zaterdag 17 november stond het jaarlijkse wetenschappelijke congres van het Ivoren Kruis in het teken van gevoelige tandhalzen. Het congres met de aansprekende titel Gevoelige tandhalzen Het laat je niet koud! werd goed bezocht door tandartsen, mondhygiënisten, (preventie)assistenten, docenten en studenten. Alle stoelen in de prachtige collegezaal in het moderne ACTA-gebouw waren gevuld. Het Ivoren Kruis verraste de congresbezoekers met een smakelijk en pijnloos programma. Gelukkig hadden de congresgasten zelf niet zo veel last van gevoelige tandhalzen. De raketjes die tussen de voordrachten werden uitgereikt, werden met smaak verorberd. De relatie tussen koudeprikkel en tandhalsgevoeligheid werd op deze manier op een humoristische manier onder de aandacht gebracht.

>> meer

Ivoren Kruis lanceert App GezondeMond
19-11-2012

Wie graag een gezonde mond heeft en houdt, downloadt nu gratis de app GezondeMond van het Ivoren Kruis. De app is een handig hulpmiddel bij de dagelijkse mondhygiëne. De app is nu al voor iPhone en iPad verkrijgbaar in de App Store van iTunes. Begin 2013 komt daar ook een versie voor andere smartphones (Android) en tablets bij. De applicatie toont praktische instructies voor elektrisch en handmatig tandenpoetsen, het reinigen tussen de tanden en kiezen en het gebruik van mondspoelmiddelen. Bovendien geeft de app de juiste voedingsadviezen om de mond gezond te houden. Een handige poetstimer helpt gebruikers twee minuten en dus lang genoeg te poetsen. De app werd afgelopen zaterdag gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering en op het wetenschappelijke congres Gevoelige tandhalzen Het laat je niet koud!

>> meer

Wetenschappelijk congres Ivoren Kruis gaat over gevoelige tandhalzen
06-09-2012

Gevoelige tandhalzen HET LAAT JE NIET KOUD! Dat is de titel van het wetenschappelijke congres dat het Ivoren Kruis organiseert op zaterdag 17 november. Het congres wordt aansluitend gehouden aan de Algemene Ledenvergadering en start om 11:30 (ontvangst vanaf 11:00) uur.

>> meer

Ivoren Kruis prijst werk J.J.W. Huddleston Slater met Witthaus Medaille
23-07-2012

Teun Rietmeijer, voorzitter van het Ivoren Kruis, heeft donderdag 19 juli bij tandarts J.J.W. Huddleston Slater de Dr. Carl Witthaus Medaille opgespeld. Huddleston Slater werd met deze medaille verrast tijdens de jaarlijkse contactdag van alle DHIN-medewerkers. Het bestuur van het Ivoren Kruis reikt deze exclusieve onderscheiding uit aan personen die zich bijzonder inzetten voor het bevorderen van mondgezondheid door middel van preventie.

>> meer

Nieuwe promotieclip lesproject Hou je mond gezond!
12-07-2012

Zoetermeer – Een nieuwe promotieclip toont in één minuut alle facetten van het succesvolle onderwijsproject Hou je mond gezond!

>> meer

Bijeenkomst Mondzorg en kwetsbare ouderen
29-05-2012

Zorg en welzijn Netwerk West Achterhoek (Zowel NWA) nodigt u uit voor de bijeenkomst ‘Mondzorg en kwetsbare ouderen in de Achterhoek’ 28 juni 2012 van 17.00-20.15 uur in het Ondernemerscentrum/restaurant Groeskamp, Koopmanslaan 3, Doetinchem

>> meer

Elmex® nieuwe sponsor Hou je mond gezond!
15-05-2012

GABA Benelux is de nieuwe sponsor van het succesvolle onderwijsproject Hou je mond gezond! De tandpastagigant heeft voor 2012 toegezegd 3.250 poetspakketten te leveren. De poetspakketten zijn voorzien van 30 elmex®(peuter)tandenborstels, 30 tubetjes elmex® peuter- of juniortandpasta en 30 ouderfolders van het Ivoren Kruis met daarin poetstips voor het kindergebit.

>> meer

Positieve resultaten onderzoek lesproject Hou je mond gezond!
12-12-2011

Zowel het onderwijs als de tandheelkundig zorgverleners zijn lovend over het landelijke onderwijsproject 'Hou je mond gezond!'. Totaal 560 leerkrachten/leidsters stuurde de enquête in. Vanuit het tandheelkundig team reageerden 413 respondenten. De meeste respondenten komen uit het basisonderwijs (76%), peuterspeelzaal (22%). In de kleutergroepen worden de lessen het meest gegeven, te weten groep 1 (25%) en groep 2 (26%). De locatie waar de les wordt gegeven is meestal op de school (83%), peuterspeelzaal (12%) en 5% bezoekt de tandheelkundige praktijk. Van de respondenten uit het onderwijs is 64% zeer tevreden en 32% tevreden over de gegeven gastles door de tandheelkundig zorgverlener. Ook over het maken van de afspraak met de zorgverlener is het onderwijs lovend (62% zeer tevreden, 33% tevreden). Van de zorgverleners vond 89% dat het maken van de afspraak met de leerkracht goed verliep. Over het schriftelijke lesmateriaal is het vak erg tevreden. 87% beoordeelt het materiaal als 'goed'.

>> meer

Dental Union nieuwe partner Ivoren Kruis
07-11-2011

Het Ivoren Kruis is er trots op dat vanaf 2012 ook Dental Union onze vereniging gaat steunen als partner in preventie.

>> meer

Dick Derksen erelid Ivoren Kruis
04-11-2011

In de Algemene Ledenvergadering van het Ivoren Kruis op 4 november jl. is bestuurslid Dick Derksen, tandarts, benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid.

>> meer

Ivoren Kruis gaat kar ouderenvoorlichting mondzorg trekken
31-05-2011

Op initiatief van het Ivoren Kruis kwamen dinsdag 31 mei de NMT, ANT, NVM, NVT, de NVGd (Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie) en het Ivoren Kruis bijeen voor een rondetafelgesprek. Met elkaar werd gesproken over de vanuit het tandheelkundig veld groeiende vraag naar goede preventievoorlichting gericht op ouderen in Nederland. Het Ivoren Kruis zal zich voor de ontwikkeling en uitvoering hiervan inzetten en de kar gaan trekken. De collega-verenigingen en belangenbehartigende organisaties hebben vandaag hiervoor hun instemming gegeven. Dit gesprek was de eerste concrete stap in dit proces. Voorlichting gericht op de doelgroep ouderen past bij de preventiedoelstellingen van het Ivoren Kruis. Het gesprek van vandaag heeft voor het Ivoren Kruis voldoende input opgeleverd om het lange termijnbeleid op dit terrein verder vorm te geven. Het Ivoren Kruis zal hierbij ook financiële middelen aanwenden en partners zoeken.

>> meer

Plakcamera topper Say Cheese
19-04-2011

De tentoonstelling Say Cheese! De kracht van de mond, in Museum Boerhaave te Leiden, sloot op 3 april haar deuren. Op de vrijdag daarvoor werd tijdens een afsluitende bijeenkomst voor bestuur en Adviescollege van het Ivoren Kruis en zijn partners/sponsors teruggeblikt op deze geslaagde tentoonstelling. De plakcamera – voor het ontdekken van tandplak – was de topper van Say Cheese! Tijdens de afsluitende bijeenkomst werd tevens de start van het onderzoek ‘Preventie van cariës bij kinderen at risk’ gepresenteerd. Dirk van Delft, directeur van Museum Boerhaave waar Say Cheese werd gehouden, opende de afsluitende bijeenkomst. “We kunnen terugzien op een geslaagde tentoonstelling. Zowel vorig jaar als ook de eerste maanden van dit jaar, heeft Museum Boerhaave ruim meer bezoekers gehad dan het jaar daarvoor”, zei Dirk van Delft. Bezoekers van Say Cheese gaven ook een goede waardering aan de expositie voor de aspecten ‘mooi’, ‘plezier beleven’ en ‘iets ervan opsteken’.

>> meer

Leerkrachten massaal aandacht voor mondgezondheid op Nationale Onderwijs Tentoonstelling
01-02-2011

Mondgezondheid is ‘hot’ in het onderwijs. Dat ondervonden de mondhygiënisten in de stand van het Ivoren Kruis op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in de Utrechtse Jaarbeurs. Tijdens de vijfdaagse NOT, dé beurs voor onderwijsgevend Nederland, werd het lesproject Hou je mond gezond! van het Ivoren Kruis gepromoot. En met succes. Hou je mond gezond! vond gretig aftrek bij leerkrachten van de basisscholen. Alle docentenhandleidingen, lesideeën en posters zijn door de leerkrachten meegenomen. Het bijzondere is dat veel leerkrachten belangstelling hebben voor het bezoek van een tandarts of mondhygiënist in de klas. Ook valt het poetspakket met daarin gratis tandenborstels en tubetjes tandpasta van partner Aquafresh (GSK) en de informatiefolders voor ouders van de leerlingen in de smaak.

>> meer

Unieke samenwerking tussen ACTA, TNO, Ivoren Kruis en Menzis
17-01-2011

Zorgwekkende trend in mondzorg jeugd aangepakt. ACTA, TNO, Ivoren Kruis en Menzis slaan de handen ineen om ouders bewust te maken van de noodzaak het gebit van hun kind al op vroege leeftijd goed te verzorgen. Meer dan de helft (56%) van de kinderen heeft op vijfjarige leeftijd gemiddeld acht gaatjes. Slechts een vijfde hiervan zijn behandeld. Maandag 17 januari tekenden prof. dr. Cor van Loveren, ACTA, Teun Rietmeijer, voorzitter Ivoren Kruis en Bas Leerink, lid van Raad van Bestuur Menzis, hiertoe een overeenkomst. De komende vier jaar investeren zij gezamenlijk in promotieonderzoek van ACTA naar risicogroepen, de ontwikkeling van strategieën om deze groepen te bereiken en het gedrag van ouders te beïnvloeden.

>> meer

Koninklijke onderscheiding voor Teun Rietmeijer
08-10-2010

Tijdens het lustrumcongres in de Leidse Schouwburg op 8 oktober 2010 werd voorzitter Teun Rietmeijer blij verrast met een koninklijke onderscheiding.

>> meer

Succesvol lustrumcongres 100 jaar voor een gezonde mond
08-10-2010

Op vrijdag 8 oktober j.l. werd in de Leidse Schouwburg het lustrumcongres '100 jaar voor een gezonde mond!' gehouden. Aan het einde van het congres werd de tentoonstelling 'Say Cheese! De kracht van de mond' geopend.

>> meer

Tentoonstelling Say Cheese geopend | Filmpjes topstukken Say Cheese!
08-10-2010

Tijdens het lustrumcongres op 8 oktober werd de tentoonstelling Say Cheese! De kracht van de mond officieel geopend. De congresgangers gingen na afloop naar Museum Boerhaave voor een eerste bezoek aan de tentoonstelling.

>> meer

Congres 100 jaar Ivoren Kruis en tentoonstelling Say Cheese!
30-09-2010

Het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid, bestaat 100 jaar. Om dit vieren, wordt op 8 oktober a.s. in de Leidse Schouwburg een wetenschappelijk lustrumcongres georganiseerd voor tandartsen, mondhygiënisten en (preventie-)assistenten met (inter-)nationale sprekers en de bekende Nederlanders Midas Dekkers en Edvard Niessing. Aan het einde van het congres wordt in Museum Boerhaave de tentoonstelling Say Cheese! De kracht van de mond geopend, een tentoonstelling over de mond en mondzorg van vroeger en nu.

>> meer

Leerkrachten: “Door poetslessen gaan kinderen beter hun tanden poetsen”
17-08-2010

Zoetermeer – Leerkrachten van basisscholen en leidsters van peuterspeelzalen die hebben meegedaan aan het landelijke onderwijsproject ‘Hou je mond gezond!’ zijn er lovend over. Dat blijkt uit online onderzoek dat recent werd uitgevoerd door het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. Van de leerkrachten en leidsters denkt 66% dat kinderen na de poetsles beter hun tanden gaan poetsen. Van de tandheelkundig zorgverleners denkt zelfs 77% dat kinderen beter zullen gaan poetsen. Van de ondervraagde leerkrachten verwacht 38% verder dat het bezoek van kinderen aan de tandheelkundige praktijk door de poetsles een impuls krijgt. Het resultaat: een gezonde mond. En dat is niet alleen prettig om te kunnen eten en drinken. Kinderen die de juiste houding, kennis en vaardigheden aanleren om hun gebit en mond goed te verzorgen, zijn ook vaardiger in preventie en zelfzorg bij het voorkomen van ernstige vermijdbare ziektes.

>> meer

Lustrumpostzegel voor jarige Ivoren Kruis
12-08-2010

Speciaal ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het Ivoren Kruis introduceert TNT Post een nieuwe zakenpostzegel. Op het linkerdeel staat een afbeelding in het teken van het 100-jarig jubileum van het Ivoren Kruis. Het rechterdeel van de zegel is de postzegel met de waardeaanduiding 1.

>> meer

Politieke poetsles op basisschool om aandacht te vragen voor jeugdgebit
07-06-2010

Nieuwegein, 7 juni 2010 - Vandaag gaf tandarts Rob Barnasconi op basisschool De Jonge Wereld in Den Haag een poetsles aan de kinderen van groep 7. Barnasconi, voorzitter van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), verzorgde deze les in het kader van onderwijsproject 'Hou je mond gezond!'. Directe aanleiding voor de poetsles is het plan om de mondzorg voor de jeugd van 18 tot 22 jaar te schrappen.

>> meer

Penningmeester NMT Midden Nederland overhandigt cheque aan Ivoren Kruis voor onderwijsproject Hou je mond gezond!
04-06-2010

In het kader van het onderwijsproject ‘Hou je mond gezond!’ bezochten tandartsen Hildebrand Stoker, Hans Beukers, Thibaut de Jong en Jan Willem Hylkema van NMT Midden Nederland vrijdag 4 juni de Van der Brugghenschool (Locatie Landweg) in Huizen. Ze gaven de kinderen uit groep 5/6 en groep 7/8 een les over mondverzorging. De leerlingen kwamen alles te weten over tandplak, gaatjes, de zeven eet- en drinkmomenten, tanderosie en natuurlijk tandenpoetsen. De poetsles kende een bijzondere afsluiting. Alle kinderen renden met hun nieuwe tandenborstel naar buiten en klommen op het klimrek. De uitzinnige kinderen en de leerkrachten vormden het decor waarvoor penningmeester van de NMT Midden Nederland, Jan Willem Hylkema, een cheque t.w.v. € 5.000 overhandigde aan Teun Rietmeijer, voorzitter van het Ivoren Kruis.

>> meer

Talking Points in Dentistry op 3 en 5 juni 2010
01-04-2010

Onze partner GlaxoSmithKline nodigt dentale professionals van harte uit op hun congres Talking Points in Dentistry op donderdag 3 en zaterdag 5 juni 2010. Dit jaar is in België gekozen voor een nieuwe locatie, namelijk het prachtige ‘Paleis voor Schone Kunsten’ in Brussel. Het Paleis voor Schone Kunsten of de Beurs van Berlage zullen beide het inspirerende decor zijn van twee spraakmakende congressen met nationale en internationale sprekers.

>> meer

Ivoren Kruis 100 jaar!
10-03-2010

Het Ivoren Kruis bestaat 100 jaar! Op 10 maart 1910 werd het Ivoren Kruis opgericht door Rotterdamse tandartsen. Die zagen honderd jaar terug in hun omgeving nogal wat malaise bij de gebitten van schoolgaande kinderen. Met voorlichting hoopten ze die toestand te verbeteren. Een goede mondgezondheid, zo beseften ze ook toen, staat aan de basis van een goede algemene gezondheid. Wie snapt dat hij zijn tanden moet poetsen, snapt ook dat hij zijn handen moet wassen. Die basale boodschap is onverminderd van kracht.

>> meer

Veel belangstelling voor seminar 'Sealen? Ja of nee?
25-11-2009

Het Ivoren Kruis mocht rekenen op veel belangstelling vanuit het tandheelkundig team voor het wetenschappelijk seminar 'Sealen? Ja of nee?'. De vereniging voor mondgezondheid organiseerde het seminar op vrijdag 20 november aansluitend aan zijn Algemene Ledenvergadering.

>> meer

Nieuw nationaal lesproject Hou je mond gezond!
18-11-2009

Voor ieder kind een gezonde mond. Dat is het doel van het nieuwe landelijke lesproject Hou je mond gezond! Totaal 12.500 vakgenoten ontvingen de nieuwe lesmaterialen. Ook 9.000 basisscholen en nog eens 4.000 peuterspeelzalen in ons land kregen het nieuwe pakket in de bus.

>> meer

Enthousiaste dentale professionals gezocht voor onderwijsproject
09-09-2009

Het onderwijsproject 'Hou je mond gezond!' dat het Ivoren Kruis ontwikkelt, verschijnt in oktober van dit jaar. Alle dentale praktijken, basisscholen en peuterspeelzalen in ons land ontvangen een exemplaar. Centraal onderdeel van het lesproject is een bezoek van een dentale professional aan de school of een kennismakingsbezoek van een groep aan een dentale praktijk. Zou u wel eens een een keertje voor de klas willen staan of een groep in uw praktijk willen ontvangen? Meld u dan aan!

>> meer

Werk bij de tandarts op educatieve dvd
05-05-2009

Het Ivoren Kruis heeft een educatieve dvd ontwikkeld met bijbehorende website over het werk van de tandartsassistent. De dvd werd in opdracht en voor rekening van Stichting Fonds Tandartsassistenten, in samenwerking met ABVAKABO FNV, Associatie Nederlandse Tandartsen, CNV Publieke Zaak en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde geproduceerd.

>> meer

Ook een gezonde mond voor mensen met een verstandelijke beperking
20-04-2009

Het Ivoren Kruis is er trots op na een intensieve voorbereidingstijd de brochure Mondzorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de poetsposter Tandenpoetsen doe je zo! aan te kunnen bieden.

>> meer

Carl Witthaus medaille voor dr. Fridus van der Weijden
17-04-2009

Tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten op vrijdag 17 april speldde Ivoren Kruisvoorzitter Teun Rietmeijer bij dr. Fridus van der Weijden de Carl Witthaus medaille op. Hiermee wil het bestuur van het Ivoren Kruis de waardering uitspreken voor het jarenlange werk van Van der Weijden in het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van de vereniging. Om de erepenning op te spelden greep de voorzitter juist het NVM-congres aan omdat Van der Weijden hier als laatste spreker optrad te midden van de collega’s van zijn complete Industriegroep.

>> meer

Nieuwe patiëntenfolder Mondpiercings
17-04-2009

Vroeger versierde iemand zijn lichaam om zich te kunnen onderscheiden of te kunnen aantonen bij een bepaalde groep te horen. Piercings zijn nu gemeengoed en worden steeds populairder, vooral bij jongvolwassenen. Het dragen van een piercing betekent tegenwoordig niet meer automatisch dat je tot een subcultuur behoort. Tijdens het NVM congres op 17 april werd de nieuwe folder gepresenteerd. Iedere congresbezoeker kreeg een eerste exemplaar van de folder mee naar huis.

>> meer

Algemene Ledenvergadering
13-10-2008

Op vrijdag 10 oktober jl. vond de Algemene Ledenvergadering van het Ivoren Kruis plaats. De voortgang en ontwikkelingen van de vereniging stonden onder andere op het programma. De voorzitter sprak hierover in zijn jaarrede.

>> meer

Grote opkomst seminar 'Zin en onzin van preventie'
13-10-2008

De opkomst was groot bij het seminar 'Zin en onzin van preventie' dat het Ivoren Kruis op vrijdag 10 oktober aansluitend aan zijn Algemene Ledenvergadering organiseerde. Duidelijk is dat preventie leeft bij tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten.

>> meer

Ivoren Kruis organiseert seminar 'Zin en onzin van preventie'
25-08-2008

Aansluitend op haar Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10 oktober organiseert het Ivoren Kruis een seminar voor tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten met de titel ‘Zin en onzin van preventie’. Prof. dr. Cor van Loveren opent het wetenschappelijke programma met een inleiding over de filosofie achter de (evidence based) adviezen van het Ivoren Kruis. Hierna vullen leden van de industriegroep van het ACTA het programma in. Zij houden zich onder andere bezig met contractonderzoek op het gebied van de klinische parodontologie en richten zich met name op de domeinen preventie en therapie. Allereerst neemt Martijn Rosema u mee naar Birma. Hij werkte mee aan een WHO-project, waarin het effect van ‘poetsen op school’ in dat land werd onderzocht. Naast klinisch onderzoek heeft deze onderzoeksgroep ook expertise op het gebied van systematische reviews. Tijdens het seminar krijgt u uitkomsten van systematische reviews over preventieve hulpmiddelen gepresenteerd. Zo zijn er verschillende mondspoelmiddelen op de markt verkrijgbaar waarvan de werkzaamheid wel eens in twijfel wordt getrokken. Maar is dat wel terecht? Dr. Fridus van der Weijden presenteert de feiten. Dagmar Else Slot MSc. geeft inzicht in de effecten van interdentale reiniging met floss, tandenstokers, ragers en de monddouche. Paula Versteeg sluit het programma af met de gevolgen van het gebruik van cannabis op de mondholte.

>> meer

Vernieuwd advies preventie van erosieve gebitsslijtage
28-05-2008

De vernieuwde versie van het advies preventie van erosieve gebitsslijtage met praktische adviezen voor de behandelaars van patiënten met gebitsslijtage is dit voorjaar verspreid onder alle tandartsen en mondhygiënisten in heel Nederland en België. Het advies is ontwikkeld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis onder voorzitterschap van prof. dr. C. van Loveren. De druk en verspreiding werd mede mogelijk gemaakt door partner in preventie GlaxoSmithKline.

>> meer

>> meer


ARCHIEF NIEUWSBERICHTEN

Vervolgcursus Management van Gewoon Gaaf in de praktijk
10-10-2018
Jaarrede voorzitter Ivoren Kruis 2 november 2007
05-11-2007
Prof. dr. G.J. Truin erelid Ivoren Kruis
05-11-2007
Advies Droge mond beschikbaar
05-11-2007
Gedrukte nieuwsbrief Ivoren Kruis
04-09-2007
Ivoren Kruis zichtbaar voor tandheelkundig werkveld
31-05-2007
Een gezonde mond voor lichamelijk en verstandelijk beperkten
31-05-2007
Ivoren Kruis organiseert seminar hyposalivatie
21-05-2007
Ivoren Kruis benoemt nieuwe voorzitter
18-11-2006
Algemene Ledenvergadering
18-11-2006
‘Jong geleerd, oud gedaan, preventie is de basis'
18-11-2006
Nieuwe folders Bleken en Tandhalsgevoeligheid
18-11-2006
Oratie Prof. dr. C. van Loveren
09-11-2006
Kiezen voor preventie
08-11-2006
Xylifresh partner Ivoren Kruis
03-10-2006
Oratie prof. dr. C. van Loveren
02-10-2006
GlaxoSmithKline partner van het Ivoren Kruis
22-05-2006
Dr. C. van Loveren bijzonder hoogleraar
09-12-2005
Oral-B partner in preventie Ivoren Kruis
09-12-2005
Deelnemers gezocht voor mondzorgonderzoek
17-11-2005
Ivoren Kruis vernieuwt patiëntenfolders
12-10-2005
Televisietip
28-09-2005
Nieuwe folders van het Ivoren Kruis
28-09-2005
Scholen in slag tegen tanderosie
28-09-2005
Consumentenbond onderzoekt frisdranken
06-09-2005
Nieuw oproepsysteem in Drenthe
06-09-2005
Nationale Poetsweek
06-09-2005
GGD Twente bezorgd om toestand kindergebit
14-06-2005
Poetsles voor scholieren
14-06-2005
Steeds meer tieners met gaten in hun gebit
28-04-2005
Tanderosie steeds groter probleem
21-04-2005
Ivoren Kruis brengt nieuw preventieadvies uit
04-04-2005
Nieuwe patiëntenfolders van het Ivoren Kruis
17-03-2005
Witte tanden op TV
26-12-2004
Nieuwe folders voor de Jeugdgezondheidszorg
14-12-2004
Bezoek aan tandarts afgenomen
14-12-2004
Kamervragen over gebitstoestand van kinderen
14-12-2004
Algemene Ledenvergadering Ivoren Kruis
06-12-2004
Meer informatie aan patiënt vergroot tevredenheid
15-10-2004
Preventie is slachtoffer van haar eigen succes
15-10-2004
Ivoren Kruis heeft nieuw gezicht
15-09-2004
Maand van de mondgezondheid
04-09-2004