Ivoren Kruis publiceert vernieuwd advies Droge mond
04-01-2018

Het Ivoren Kruis heeft een vernieuwd advies Droge mond ontwikkeld. Het nieuwe document werd 18 november jl. geïntroduceerd tijdens het jaarlijkse wetenschappelijke congres van de vereniging. De publicatie geeft praktische adviezen voor behandelaars van patiënten met een droge mond.

>> meer

25.000ste poetsles Hou je mond gezond!
26-10-2016

Dinsdag 25 oktober gaf mondhygiënist Lisette van der Harst de 25.000ste poetsles Hou je mond gezond! De leerlingen van de groepen 3 van basisschool KBs de Regenboog in Woerden waren de gelukkigen. De kinderen van juffen Marieke van der Plasse, Sandra Groenendijk en Miranda van der Meer kregen een bijzondere les over mondverzorging. De kinderen hingen aan de lippen van de mondhygiënist, die hen op een luchtige manier kennis bijbracht over de mond en het gebit, tandenpoetsen, gaatjes en de zeven eet- en drinkmomenten.

>> meer

Onno Hofman nieuwe voorzitter Ivoren Kruis
24-11-2015

In de Algemene Ledenvergadering van het Ivoren Kruis op zaterdag 21 november jl. is bestuurslid O.M. (Onno) Hofman, tandarts, benoemd tot voorzitter van de vereniging. Hij volgt A.G.M. (Teun) Rietmeijer op, die de vereniging negen jaar lang heeft geleid. Rietmeijer werd door de kersverse voorzitter tot erelid benoemd en kreeg daarvoor het gouden logo van de vereniging opgespeld. Rietmeijer werd geprezen voor zijn verbindende en daadkrachtige inzet voor de vereniging. Hij heeft zich met name onderscheiden met zijn stimulerende liberale aanpak voor de vernieuwing van het voorlichtingsbeleid van de vereniging, waarbij hij ruimte gaf voor het bevorderen van de geïndividualiseerde preventieve mondzorg. Ook creëerde hij mogelijkheden voor de inzet van vrijwilligers. Daarmee is het maatschappelijk draagvlak van de vereniging vergroot en het imago van de mondzorg versterkt.

>> meer

European Platform for Better Oral Health kiest twee best practices van Ivoren Kruis
12-11-2015

Het European Platform for Better Oral Health heeft twee preventieprojecten van het Ivoren Kruis gekozen als best practices ter promotie en preventie van mondgezondheid in Europa. De door het Ivoren Kruis geïnitieerde en ontwikkelde preventieprojecten Hou je mond gezond! en (h)Oud de mond gezond koos het Platform als best practices uit de vele inzendingen.

>> meer

Kinderen poetsen beter na poetsles
22-07-2015

Zoetermeer – Driekwart van de mondzorgverleners en 70% van de leerkrachten verwachten dat leerlingen na een Hou je mond gezond! poetsles beter hun tanden zullen poetsen. Ook rekent 44% van de respondenten uit de mondzorg en 40% van de respondenten uit het onderwijs erop dat het onderwijsproject Hou je mond gezond! van het Ivoren Kruis een impuls zal geven aan het tandartsbezoek van de leerlingen. Dit blijkt uit de online Hou je mond gezond! enquête die 2.100 volledige reacties van leerkrachten en 1.266 reacties van mondzorgverleners opleverde. Na een Hou je mond gezond! poetsles ontvangen leerkrachten en mondzorgverleners, die de poetslessen op basisscholen en peuterspeelzalen verzorgen, een online enquête. Van de respondenten uit de mondzorg is 43% (preventie)assistent, 25% mondhygiënist en 17% tandarts. Verder vulde onder andere GGD-medewerkers, studenten mondzorg- en tandheelkunde of tandartsassistenten in opleiding de vragenlijst in. Van de respondenten uit het onderwijs geeft 84% les op een basisschool en werkt 16% op een peuterspeelzaal.

>> meer

Dr. Carl Witthaus Medaille voor dr. H. Kalsbeek
08-01-2015

Vrijdag 12 december jl. ontving dr. Huib Kalsbeek, oud-bestuur- en adviescollegelid van het Ivoren Kruis, uit handen van voorzitter Teun Rietmeijer de Dr. Carl Witthaus Medaille. Dat gebeurde tijdens speciaal een georganiseerde lunchbijeenkomst in hotel-restaurant Karel V in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst werd het eerste exemplaar van het jubileumboek waarin de 100-jarige geschiedenis van het Ivoren Kruis is beschreven overhandigd aan eregast Els Backer Dirks. Haar man en haar schoonvader speelden in de geschiedenis van het Ivoren Kruis een hoofdrol. Bij de lunch en dus bij de onderscheiding waren verder belanghebbenden aanwezig die op een of andere manier betrokken waren bij de totstandkoming van het jubileumboek met de titel ‘Een schoone tand bederft niet’. Kalsbeek, die jaren werkte aan het jubileumboek, kreeg de onderscheiding in het bijzonder omdat hij zich heeft onderscheiden door zijn zorgvuldige onderzoek en zijn op feiten gebaseerde beschrijving van de activiteiten van de vereniging in haar maatschappelijke context. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de juiste beeldvorming over de vereniging in het heden en in de toekomst.

>> meer

Ivoren Kruis pleit voor individuele preventie op basis van risico-inschatting
21-11-2013

In de Algemene Ledenvergadering van het Ivoren Kruis op 16 november jl. sprak voorzitter Teun Rietmeijer over de omslag die het Ivoren Kruis voor zich ziet in de mondzorg voor jeugdigen. Het Ivoren Kruis pleit voor een omslag naar individuele preventie op basis van risico-inschatting. “Het cariëspreventieve effect van de huidige mondzorg stagneert. Dat is de mening van een groep dentaal wetenschappelijke opinieleiders, de zogenoemde ‘omslaggroep’ die wij dit voorjaar consulteerden. Ze vinden dat er een omslag nodig is om de mondzorg voor jeugdigen effectiever te maken. In ons bestuur delen we die mening. We willen ons inspannen om de omslag te bevorderen.”

>> meer

Enorm enthousiasme tijdens 10.000ste poetsles Hou je mond gezond! in Utrecht
20-06-2013

Dinsdag 18 juni gaf kindertandarts Arie Riem samen met mondhygiënist Lisanne Lageweg de 10.000ste poetsles Hou je mond gezond!. De leerlingen van groep 4 van de Utrechtse Schoolvereniging waren de gelukkigen. Zelfs de hitte op de zolder van de school mocht de pret niet drukken. De camera van RTV Utrecht maakte de toch al bijzondere poetsles nóg spannender. Op UStad volgde dezelfde middag een mooi beeldverslag. De trots straalt van Arie en Lisanne af als ze voor de klas staan. Diverse kinderen krijgen een ‘high five’ van de pedodontoloog als ze het juiste antwoord geven op zijn vraag. Arie en Lisanne brachten de kinderen op een luchtige manier kennis bij over de mond en het gebit, tandenpoetsen, gaatjes, tanderosie en de zeven eet- en drinkmomenten. “Hoe bacteriën gaatjes maken, niet zo veel snoepen, in een vaste volgorde tandenpoetsen”, antwoordden de leerlingen spontaan op de vraag wat ze vandaag hebben geleerd.

>> meer

Kindergebitten tellen minder gaatjes door poetslessen,18 juni 10.000ste poetsles Hou je mond gezond
17-06-2013

Uit het Signalement Mondzorg 2013 van het College voor zorgverzekeraars (CVZ) blijkt dat kinderen en jongeren minder vaak gaatjes hebben in hun gebit. Het CVZ vergeleek de cijfers van mondheelkundige zorg in 2011 met die in 2005. Had acht jaar geleden slechts 44 procent van de 5-jarigen nog een gaaf gebit, bij de laatste peiling had 59 procent van die kleuters nog nooit een gaatje gehad. Onder 17-jarigen steeg het aantal jongeren zonder gaatjes van 29 naar 39 procent. Poetslessen Hou je mond gezond! succesvol De tandartsenorganisatie NMT denkt dat de betere gezondheid van de kindermond te maken heeft met de toegenomen voorlichting die kinderen over de verzorging van hun gebit krijgen, onder meer door poetslessen op school. Die poetslessen met de titel Hou je mond gezond! zijn een initiatief van en ontwikkeld door het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. Sinds de start van het populaire onderwijsproject Hou je mond gezond! is de animo voor poetslessen overweldigend. Centraal onderdeel van het onderwijsproject voor basisscholen en peuterspeelzalen is het bezoek van een vrijwillige mondzorgverlener aan de schoolklas.

>> meer

NOCTP-strategy: 70% less cavities in children is feasible
13-06-2013

The dental profession should practice more individual prevention. Oral health has not improved between 1990 and 2005, which is rather worrying according to the Ivory Cross Association (www.ivorenkruis.nl, The Netherlands). Apparently alternative prevention methods are needed to realise oral health improvement. The Non-Operative Caries Treatment and Prevention (NOCTP) –method, described in the PhD thesis 'Optimizing Oral Health; towards a tailored, effective and cost-effective dental care' by Erik Vermaire, shows an individually oriented preventive method providing enormous health benefits: 70% fewer cavities in children of the study population. This huge health benefit was a reason for the Ivory Cross to support the creation of this thesis. Prevention promotion is the key task of the Ivory Cross Association. Therefore the Ivory Cross Association decided to spread the knowledge from this thesis in a special, easily accessible, edition for all dental professionals, titled 'Motivated patients with healthy mouths'. The first copies of this magazine were handed out to guests at Vermaire’s PhD ceremony on Friday, May 24, 2013. That same day another 6,000 copies were mailed to all members and associates of the Ivory Cross Association.

>> meer

NOCTP-strategie: 70% minder caviteiten bij kinderen haalbaar
24-05-2013

De beroepsgroep wordt opgeroepen meer individuele preventie toe te passen. De mondgezondheid verbeterde niet tussen 1990 en 2005. Zorgelijk vond het Ivoren Kruis. Er waren blijkbaar andere preventiemethoden nodig om verbeteringen in de mondgezondheid te realiseren. De Non-Operative Caries Treatment and Prevention (NOCTP)-methode beschreven in het proefschrift ‘Optimaliseren van mondgezondheid; op weg naar een geïndividualiseerde, (kosten)effectieve mondzorg’ van Erik Vermaire, laat een op het individu gerichte preventieve methode zien die een enorme gezondheidswinst boekte: 70% minder caviteiten bij kinderen in de onderzoeksgroep. Deze enorme gezondheidswinst is voor het Ivoren Kruis reden geweest om de totstandkoming van dit proefschrift te ondersteunen. Het bevorderen van preventie is de ultieme taak van het Ivoren Kruis. Daarom brengt de vereniging de kennis uit het proefschrift en een interpretatie daarvan ook uit in een makkelijk toegankelijke speciale uitgave 'Gemotiveerde patiënten met gezonde monden' voor het hele dentale team. De eerste exemplaren van het magazine worden bij de promotieplechtigheid van Vermaire aan de gasten uitgereikt op vrijdag 24 mei 2013. Die dag gaan nog eens ruim 6.000 exemplaren op de post naar de alle leden en relaties van het Ivoren Kruis.

>> meer

Dr. Carl Witthaus Medaille voor scheidend bestuurslid Ries de Jong
11-04-2013

Dinsdag 9 april jl. ontving scheidend bestuurslid Ries de Jong uit handen van voorzitter Teun Rietmeijer de Dr. Carl Witthaus Medaille. Dat gebeurde in een gezamenlijke bijeenkomst van het bestuur en adviescollege die plaatshad in Hotel Wientjes te Zwolle. De Jong kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor het bevorderen van mondgezondheid door middel van preventie. De Jong heeft zich met name gemanifesteerd door zijn gestructureerde aanpak voor de vernieuwing van het beleid voor de collectieve tandheelkundige preventie. Daarmee heeft hij een solide basis gecreëerd voor het stimuleren van een maatschappelijk draagvlak voor preventieve mondzorg voor kwetsbare groepen.

>> meer

App GezondeMond nu ook voor Android en tablets
12-02-2013

Wie graag een gezonde mond heeft en houdt, downloadt nu gratis de app GezondeMond van het Ivoren Kruis. De app is een handig hulpmiddel bij de dagelijkse mondhygiëne. De app is nu ook beschikbaar voor Android en tablets en verkrijgbaar via Google Play. De app was al sinds eind 2012 verkrijgbaar voor iPhone en iPad in de App Store van iTunes. De applicatie toont praktische instructies voor elektrisch en handmatig tandenpoetsen, het reinigen tussen de tanden en kiezen en het gebruik van mondspoelmiddelen. Bovendien geeft de app de juiste voedingsadviezen om de mond gezond te houden. Een handige poetstimer helpt gebruikers twee minuten en dus lang genoeg te poetsen.

>> meer

Ivoren Kruis introduceert advies Preventie fissuurcariës
22-11-2012

Het Ivoren Kruis heeft een nieuw advies Preventie fissuurcariës ontwikkeld. Het nieuwe document werd 17 november geïntroduceerd tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Het advies Preventie fissuurcariës beoogt leden van het tandheelkundig team te ondersteunen bij zijn beslissing fissuurlakken aan te brengen. Het Ivoren Kruis is behoudend in zijn advisering fissuurlakken toe te passen. Het advies is: sealen op indicatie. Het advies is opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.

>> meer

Ondanks koudeprikkel pijnloos en smakelijk congres Gevoelige tandhalzen Het laat je niet koud!
22-11-2012

Zaterdag 17 november stond het jaarlijkse wetenschappelijke congres van het Ivoren Kruis in het teken van gevoelige tandhalzen. Het congres met de aansprekende titel Gevoelige tandhalzen Het laat je niet koud! werd goed bezocht door tandartsen, mondhygiënisten, (preventie)assistenten, docenten en studenten. Alle stoelen in de prachtige collegezaal in het moderne ACTA-gebouw waren gevuld. Het Ivoren Kruis verraste de congresbezoekers met een smakelijk en pijnloos programma. Gelukkig hadden de congresgasten zelf niet zo veel last van gevoelige tandhalzen. De raketjes die tussen de voordrachten werden uitgereikt, werden met smaak verorberd. De relatie tussen koudeprikkel en tandhalsgevoeligheid werd op deze manier op een humoristische manier onder de aandacht gebracht.

>> meer

Ivoren Kruis lanceert App GezondeMond
19-11-2012

Wie graag een gezonde mond heeft en houdt, downloadt nu gratis de app GezondeMond van het Ivoren Kruis. De app is een handig hulpmiddel bij de dagelijkse mondhygiëne. De app is nu al voor iPhone en iPad verkrijgbaar in de App Store van iTunes. Begin 2013 komt daar ook een versie voor andere smartphones (Android) en tablets bij. De applicatie toont praktische instructies voor elektrisch en handmatig tandenpoetsen, het reinigen tussen de tanden en kiezen en het gebruik van mondspoelmiddelen. Bovendien geeft de app de juiste voedingsadviezen om de mond gezond te houden. Een handige poetstimer helpt gebruikers twee minuten en dus lang genoeg te poetsen. De app werd afgelopen zaterdag gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering en op het wetenschappelijke congres Gevoelige tandhalzen Het laat je niet koud!

>> meer

Ivoren Kruis prijst werk J.J.W. Huddleston Slater met Witthaus Medaille
23-07-2012

Teun Rietmeijer, voorzitter van het Ivoren Kruis, heeft donderdag 19 juli bij tandarts J.J.W. Huddleston Slater de Dr. Carl Witthaus Medaille opgespeld. Huddleston Slater werd met deze medaille verrast tijdens de jaarlijkse contactdag van alle DHIN-medewerkers. Het bestuur van het Ivoren Kruis reikt deze exclusieve onderscheiding uit aan personen die zich bijzonder inzetten voor het bevorderen van mondgezondheid door middel van preventie.

>> meer

Nieuwe promotieclip lesproject Hou je mond gezond!
12-07-2012

Zoetermeer – Een nieuwe promotieclip toont in één minuut alle facetten van het succesvolle onderwijsproject Hou je mond gezond!

>> meer

elmex® nieuwe sponsor Hou je mond gezond!
22-05-2012

GABA Benelux is de nieuwe sponsor van het onderwijsproject Hou je mond gezond! De fabrikant van mondverzorgingsproducten heeft voor 2012 toegezegd het project met 3.250 poetspakketten te ondersteunen. Het Ivoren Kruis is zeer enthousiast over de nieuwe samenwerking met elmex®. Het Ivoren Kruis is de initiator, ontwikkelaar en producent van het succesvolle onderwijsproject Hou je mond gezond! Centraal onderdeel van dit project is een poetsles door een tandarts, mondhygiënist, (preventie)assistent of GGD medewerker voor een groep op de basisschool of peuterspeelzaal. Op dit moment zijn al meer dan 6.500 poetslessen gegeven.

>> meer

Ivoren Kruis gaat kar ouderenvoorlichting mondzorg trekken
31-05-2011

Zoetermeer - Op initiatief van het Ivoren Kruis kwamen dinsdag 31 mei de NMT, ANT, NVM, NVT, de NVGd (Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie) en het Ivoren Kruis bijeen voor een rondetafelgesprek. Met elkaar werd gesproken over de vanuit het tandheelkundig veld groeiende vraag naar goede preventievoorlichting gericht op ouderen in Nederland. Het Ivoren Kruis zal zich voor de ontwikkeling en uitvoering hiervan inzetten en de kar gaan trekken. De collega-verenigingen en belangenbehartigende organisaties hebben vandaag hiervoor hun instemming gegeven. Dit gesprek was de eerste concrete stap in dit proces. Voorlichting gericht op de doelgroep ouderen past bij de preventiedoelstellingen van het Ivoren Kruis. Het gesprek van vandaag heeft voor het Ivoren Kruis voldoende input opgeleverd om het lange termijnbeleid op dit terrein verder vorm te geven. Het Ivoren Kruis zal hierbij ook financiële middelen aanwenden en partners zoeken.

>> meer

Unieke samenwerking tussen ACTA, TNO, Ivoren Kruis en Menzis
17-01-2011

Zorgwekkende trend in mondzorg jeugd aangepakt. ACTA, TNO, Ivoren Kruis en Menzis slaan de handen ineen om ouders bewust te maken van de noodzaak het gebit van hun kind al op vroege leeftijd goed te verzorgen. Meer dan de helft (56%) van de kinderen heeft op vijfjarige leeftijd gemiddeld acht gaatjes. Slechts een vijfde hiervan zijn behandeld. Maandag 17 januari tekenden prof. dr. Cor van Loveren, ACTA, Teun Rietmeijer, voorzitter Ivoren Kruis en Bas Leerink, lid van Raad van Bestuur Menzis, hiertoe een overeenkomst. De komende vier jaar investeren zij gezamenlijk in promotieonderzoek van ACTA naar risicogroepen, de ontwikkeling van strategieën om deze groepen te bereiken en het gedrag van ouders te beïnvloeden.

>> meer

Congres 100 jaar Ivoren Kruis en tentoonstelling Say Cheese!
30-09-2010

Het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid, bestaat 100 jaar. Om dit vieren, wordt op 8 oktober a.s. in de Leidse Schouwburg een wetenschappelijk lustrumcongres georganiseerd voor tandartsen, mondhygiënisten en (preventie-)assistenten met (inter-)nationale sprekers en de bekende Nederlanders Midas Dekkers en Edvard Niessing. Aan het einde van het congres wordt in Museum Boerhaave de tentoonstelling Say Cheese! De kracht van de mond geopend, een tentoonstelling over de mond en mondzorg van vroeger en nu.

>> meer

Leerkrachten: “Door poetslessen gaan kinderen beter hun tanden poetsen”
17-08-2010

Zoetermeer – Leerkrachten van basisscholen en leidsters van peuterspeelzalen die hebben meegedaan aan het landelijke onderwijsproject ‘Hou je mond gezond!’ zijn er lovend over. Dat blijkt uit online onderzoek dat recent werd uitgevoerd door het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. Van de leerkrachten en leidsters denkt 66% dat kinderen na de poetsles beter hun tanden gaan poetsen. Van de tandheelkundig zorgverleners denkt zelfs 77% dat kinderen beter zullen gaan poetsen. Van de ondervraagde leerkrachten verwacht 38% verder dat het bezoek van kinderen aan de tandheelkundige praktijk door de poetsles een impuls krijgt. Het resultaat: een gezonde mond. En dat is niet alleen prettig om te kunnen eten en drinken. Kinderen die de juiste houding, kennis en vaardigheden aanleren om hun gebit en mond goed te verzorgen, zijn ook vaardiger in preventie en zelfzorg bij het voorkomen van ernstige vermijdbare ziektes.

>> meer

Werk bij de tandarts op educatieve dvd
05-05-2009

Het Ivoren Kruis heeft een educatieve dvd ontwikkeld met bijbehorende website over het werk van de tandartsassistent. De dvd werd in opdracht en voor rekening van Stichting Fonds Tandartsassistenten, in samenwerking met ABVAKABO FNV, Associatie Nederlandse Tandartsen, CNV Publieke Zaak en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde geproduceerd.

>> meer

Carl Witthaus medaille voor dr. Fridus van der Weijden
17-04-2009

Tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten op vrijdag 17 april speldde Ivoren Kruisvoorzitter Teun Rietmeijer bij dr. Fridus van der Weijden de Carl Witthaus medaille op. Hiermee wil het bestuur van het Ivoren Kruis de waardering uitspreken voor het jarenlange werk van Van der Weijden in het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van de vereniging. Om de erepenning op te spelden greep de voorzitter juist het NVM-congres aan omdat Van der Weijden hier als laatste spreker optrad te midden van de collega’s van zijn complete Industriegroep.

>> meer

Vernieuwd advies Preventie van erosieve gebitsslijge
28-05-2008

Zoetermeer - De vernieuwde versie van het advies preventie van erosieve gebitsslijtage met praktische adviezen voor de behandelaars van patiënten met gebitsslijtage is dit voorjaar verspreid onder alle tandartsen en mondhygiënisten in heel Nederland en België. Het advies is ontwikkeld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis onder voorzitterschap van prof. dr. C. van Loveren. De druk en verspreiding werd mede mogelijk gemaakt door partner in preventie GlaxoSmithKline.

>> meer

Praktisch advies Droge mond beschikbaar
05-11-2007

Tijdens het seminar Hyposalivatie dat vrijdag 2 november door het Ivoren Kruis werd georganiseerd, is het nieuwe advies Droge mond gepresenteerd. Dit advies geeft praktische adviezen voor behandelaars van patiënten met een droge mond. Hyposalivatie (te weinig speeksel) kan de mondgezondheid van patiënten in negatieve zin beïnvloeden. Als de speekselklieren onvoldoende werken, geeft het advies aan de speekselvloed zo mogelijk te stimuleren. Daarnaast is het advies erop gericht de aanvallen op het gebit te verminderen door goed op de voeding te letten. Tevens wordt aanbevolen extra fluoride te gebruiken. De mate van extra fluoridegebruik hangt af van het type, de ernst van de afwijking en de mate waarin de patiënt erdoor wordt belast.

>> meer

Prof. dr. G.J. Truin erelid Ivoren Kruis
05-11-2007

Oud-voorzitter van het Ivoren Kruis, prof. dr. G.J. Truin, is benoemd tot erelid van de vereniging. De leden hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering afgelopen vrijdag 2 november voor zijn erelidmaatschap gestemd. Teun Rietmeijer, huidig voorzitter van het Ivoren Kruis, speldde tijdens het seminar hyposalivatie dat aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering werd gehouden het ereteken op. Het ereteken is een gestileerde uitvoering van het beeldmerk van het Ivoren Kruis.

>> meer

Nieuw advies aanleiding voor seminar hyposalivatie
21-05-2007

Zoetermeer – Als de speekselklieren onvoldoende werken. Dat is de titel van het Ivoren Kruisseminar over hyposalivatie (te weinig speeksel) dat op vrijdag 2 november 2007 wordt georganiseerd. Het seminar sluit om 14:00 uur aan op de Algemene Ledenvergadering (aanvang 13:00 uur). Hyposalivatie kan de mondgezondheid van patiënten in negatieve zin beïnvloeden. Tijdens de bijeenkomst krijgen tandartsen en mondhygiënisten praktisch advies voor de behandeling van patiënten met een droge mond. Het nieuwe preventieadvies is opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis. In dit wetenschappelijke college hebben de drie tandheelkundig faculteiten, TNO en de NVM zitting. De literatuur en klinische ervaringen in speekselklinieken vormen de basis voor het nieuwe protocol. Deelname aan het seminar is gratis voor leden van het Ivoren Kruis. Niet-leden betalen € 150,- inschrijfkosten. Locatie: ACTA, Louwesweg 1, Amsterdam.

>> meer

Tongreinigen ja of nee?
04-10-2006

Het reinigen van de tong is zinvol voor mensen met een slechte adem. Tot die conclusie komt het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis. Op de tong vinden veel soorten micro-organismen een verblijfplaats. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij de productie van vluchtige zwavelverbindingen. Deze verbindingen kunnen een slechte adem (halitose) veroorzaken. De micro-organismen vormen aanslag op de tong (tongbeslag). Als de tong wordt gereinigd, wordt het tongbeslag van de bovenkant van de tong (rug) weggehaald.

>> meer

Dr. C. van Loveren bijzonder hoogleraar
09-12-2005

Amsterdam - Dr. C. van Loveren (1952) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Preventieve tandheelkunde aan de Faculteit der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege het Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mond- en Tandhygiëne.

>> meer

Oral-B partner in preventie Ivoren Kruis
09-12-2005

Oral-B is als eerste bedrijf partner in preventie van het Ivoren Kruis. Dat maakte prof. dr. Gert-Jan Truin, voorzitter van de vereniging ter bevordering van de mondgezondheid, tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 december 2005 bekend.

>> meer

Ivoren Kruis brengt nieuw preventieadvies uit
04-04-2005

Woerden - Het Ivoren Kruis brengt een nieuw preventieadvies uit over tanderosie. Hiermee wil de vereniging voor de preventie van mond- en tandziekten tandartsen en mondhygiënisten ondersteunen bij de diagnose en de preventie van tanderosie. Tanderosie is slijtage van het tandglazuur door zuurinwerking. Het is een sluipend proces dat niet gemakkelijk te herstellen is. De toename van tanderosie bij jongeren is de aanleiding voor het uitbrengen van het advies 'Preventie van erosieve gebitsslijtage'. "Wij vragen tandartsen en mondhygiënisten alert te zijn op erosie en in een vroegtijdig stadium preventieve maatregelen te nemen. Hiervoor kunnen zij het erosieadvies ter hand nemen", aldus Prof. dr. G.J Truin, voorzitter van het Ivoren Kruis.

>> meer


ARCHIEF PERSBERICHTEN

Ivoren Kruis heeft nieuw gezicht
15-09-2004
Preventie: dé basis van goede mondgezondheid
15-09-2004