Presentaties congres

Presentatie: Preventie in de kinderschoenen: Voeding in de tandartspraktijk
Spreker: Jolien Verschragen

Kunnen we met gezonde voeding gebitsproblemen bij kinderen voorkomen? En zo ja, hoe ziet zo’n gezond voedingspatroon voor je gebit er dan uit? Jolien Verschragen is kinderdiëtiste en doet het anders dan anders: als een van de eerste diëtisten in Nederland werkt zij niet alleen met, maar ook ín de tandartspraktijk. Vanuit de preventiemethode Gewoon Gaaf werkt zij intensief samen met preventieassistenten en mondhygiënisten. Met haar presentie neemt zij ons mee in een geheel nieuwe tak van preventieve tandheelkunde die nog in de kinderschoenen staat: Voeding & Mondgezondheid in de tandartspraktijk.

De doorwerking van armoede op mondzorg
Spreker: Tamara Madern

Armoede en schulden hebben een grote impact op het leven van mensen. Geldstress maakt dat mensen schaarste ervaren en schaarste kan ervoor zorgen dat mensen een tunnelvisie krijgen. Aandacht hebben voor andere onderwerpen is dan heel erg lastig. Armoede maakt dat mensen vooral bezig zijn met vragen als ‘hoe kom ik aan geld’ en ‘hoe kan mijn kinderen te eten geven’. Preventieve mondzorg krijgt vaak minder aandacht in de dynamiek van armoede. Dit terwijl goede preventieve mondzorg juist kostenbesparend kan zijn. In deze presentatie neemt Tamara Madern ons mee in de leefwereld van mensen in armoede en geeft ze handvatten om juist ook deze doelgroep preventief te kunnen helpen. 

Gezonde tanden, een leven lang
Begint met de juiste preventieve verzorging vanaf het eerste tandje
Spreker: Christien Timmer

Van het eerste doorbrekende tandje tot de eerste wisseltand, die plaats maakt voor een blijvende tand: verschillende fases die vragen om een speciale verzorging. In deze presentatie zal microbioloog Christien Timmer ingaan op de eigenschappen van de speciaal voor deze fases ontwikkelde elmex® kindertandpasta’s.

NRCT: ‘Gewoon Gaaf’ strategie bij cavitatie
Sprekers: Lina Jasulaityte en René Gruythuysen

Lina Jasulaityte en René Gruythuysen hebben dezelfde ideeën over terughoudend behandelen bij kinderen vanuit een preventieve basisgedachte. In hun presentatie willen zij laten zien dat mondzorg voor kinderen neerkomt op het zoeken naar de juiste balans tussen causale therapie (NOCTP en NRCT/UCT) en symptomatische therapie (sealant, ART, Hall en conventioneel). Causale zorg reikt verder dan de tand of kies en richt op het kind en de situatie waarin het kind zich bevindt.

Voor aanvullende informatie over NRCT: Artikel PaediatricDentistry, March 2019
Voor aanvullende informatie over zilverdiaminefluoride: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4778976/ 
Voor aanvullende informatie over het alternatief zilvernitraat + fluoridevernis: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5800179/

Is preventie, zoals Gewoon Gaaf, wel kostendekkend in de praktijk?
Spreker: Alexander Tolmeijer

Gewoon Gaaf is een formule om de preventie in de tandartspraktijk stevig neer te zetten. Gaaf is helemaal niet gewoon in Nederland. Maar Gewoon Gaaf voer je ook niet ‘gewoon’ in. Veranderingen in de praktijk gaan vaak met horten en stoten en roepen bewuste of onbewuste weerstand op, dat geldt ook voor de financiële kant van preventie. Alexander Tolmeijer licht toe, aan de hand van de ervaring van Dentiva met tal van grotere tandartspraktijken, hoe preventie te integreren in de praktijk met een reëel verdienmodel.

Kwaliteit van mondzorg alleen toonbaar door meten
Spreker: Josef Bruers
In veel discussies over de zorgverlening komt het begrip ‘kwaliteit’ ter sprake. Dat begrip roept bij iedereen wel een beeld op. Het heeft onder meer te maken met eigenschappen of aspecten van de zorgverlening die bij een patiënt tot tevreden leiden. Maatschappelijk wordt steeds meer van belang geacht om over dergelijke eigenschappen en aspecten verantwoording af te leggen. Dit betekent onvermijdelijk het vastleggen van informatie daarover. Dit is trouwens ook nodig met het oog op de samenwerking in de zorgverlening en in toenemend mate ook om patiënten te betrekken bij besluitvorming over welke zorg nodig/gewenst is. Binnen de mondzorg is op dit gebied nog winst te behalen, in het bijzonder wat betreft overeenstemming over welke zorginformatie nodig is vast te leggen en vooral hoe dat op een efficiënte wijze zou kunnen.